Tarihi su yapılarının; şehir, kültür, mimari, edebiyat, din ve toplum açısından değeri, mevcut sorunlar ve koruma önerileri gibi çeşitli konuların ele alınacağı sempozyum 18 – 19 Kasım tarihlerinde Fatih Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşecek... Sempozyumda Sayın hocamız Prof. Dr. Suphi Saatçi ile birlikte Prof. Dr. Ahmet Kala, Prof. Dr. Mehmet Hüsrev Subaşı, Öğr. Gör. Celal Kolay, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlıu, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim Ökten ve Dr. Olcay Aydemir danışman kurulu oluşturacaktır. Programı yayınlanan sempozyum dört oturumda gerçekleşecektir...