Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim NUMAN Dekan
0212 521 81 00 D: 4010 inuman@fsm.edu.tr
Lisans: ODTÜ Y.Lisans: ODTÜ Doktora: Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Mine ESMER Bölüm Başkanı
0212 521 81 00 D: 4194 mesmer@fsm.edu.tr
Lisans: MSGSÜ Y.Lisans: İTÜ Doktora: İTÜ
Dr. Öğr. Üyesi Yaprak ARICI ÜSTÜNER Dekan Yardımcısı
0212 521 81 00 D: 4222 yarici@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Kültür Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞİMŞEK Dekan Yardımcısı
0212 521 81 00 D: 4075 osimsek@fsm.edu.tr
Lisans: Viyana Güzel Sanatlar A. Y.Lisans: Viyana Güzel Sanatlar A. Doktora: Viyana Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Suphi SAATÇİ
0212 521 81 00 D: 4077 ssaatci@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi / Bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi / Bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Aras NEFTÇİ
0212 521 81 00 aneftci@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Emine KÖSEOĞLU
0212 521 81 00 D: 4109 ekoseoglu@fsm.edu.tr
Lisans: Trakya Üniversitesi Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Selin YILDIZ
0212 521 81 00 syildiz@fsm.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Burcu BALABAN ÖKTEN
0212 521 81 00 D: 4074 burcuokten@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Kültür Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni.
Dr. Öğr. Üyesi Emine Merve OKUMUŞ
0212 521 81 00 D: 4209 emokumus@fsm.edu.tr
Lisans: MSGSÜ Y.Lisans: MSGSÜ Doktora: MSGSÜ
Dr. Öğr. Üyesi Lana KUDUMOVİC
0212 521 81 00 D: 4199 lkudumovic@fsm.edu.tr
Lisans: University of Sarajevo Y.Lisans: University of Sarajevo Doktora: University of Sarajevo
Dr. Öğr. Üyesi Mesut DURAL
0212 521 81 00 D: 4058 mdural@fsm.edu.tr
Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enst. Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nazende YILMAZ
0212 521 81 00 D: 4029 nazendeyilmaz@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer DABANLI
0212 521 81 00 D: 4045 odabanli@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ruba KASMO
0212 521 81 00 D: 4199 rkasmo@fsm.edu.tr
Lisans: Halep Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkan USTAOĞLU
0212 521 81 00 sustaoglu@fsm.edu.tr
Lisans: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doktora: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TANRIVERDİ
0212 521 81 00 ztanriverdi@fsm.edu.tr
Lisans: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doktora: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Öğr. Gör. Yıldız DARYAL
0212 521 81 00 ydaryal@fsm.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Zahide Fatma KILLIOĞLU
0212 521 81 00 zfkillioglu@fsm.edu.tr
Lisans: Selçuk Üniversitesi Y.Lisans: Çukurova Üniversitesi Doktora: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Öğr. Gör. Enise Yasemin GÖKYİĞİT ARPACI
0212 521 81 00 eygokyigitarpaci@fsm.edu.tr
Lisans: Yeditepe Üniversitesi Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
Öğr. Gör. Ezgi ÖZTEMEL
0212 521 81 00 eyildiz@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi
Öğr. Gör. Ersan YILDIZ
0212 521 81 00 ersanyildiz@fsm.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Deniz AKYURT
0212 521 81 00 D: 4145 dakyurt@fsm.edu.tr
Lisans: FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arş. Gör. Aslı YÜCEL
0212 521 81 00 D: 4385 ayucel@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Elif ÖZKAZANÇ
0212 521 81 00 D: 4381 eozkazanc@fsm.edu.tr
Lisans: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arş. Gör. Hale Nur ÇAKAR
0212 521 81 00 D: 4264 hndogan@fsm.edu.tr
Lisans: FSMVÜ Y.Lisans: FSMVÜ Doktora: FSMVÜ
Arş. Gör. Hayriye İSMAİLOĞLU
0212 521 81 00 D: 4215 hismailoglu@fsm.edu.tr
Lisans: MSGSÜ Y.Lisans: MSGSÜ Doktora: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arş. Gör. Hilal GÜNAY
0212 521 81 00 D: 4384 hgunay@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi