Prof. Dr. Ahmet Refik Ersen Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi ve KURAM başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Refik Ersen, 17 Mayıs 2014 tarihinde, aramızdan ayrıldı. Ersen, akademik hayatı boyunca restorasyon ve konservasyon uygulamalarında bilimsel temellerin oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına büyük katkılar vermiş, konservasyon laboratuvarlarının kurulması ve işlerlik kazanması adına öncülük yapmıştır. Bu anlamda, ülkemiz ve üniversitemiz adına vefa borcumuzu yerine getirmek üzere, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu’nun aldığı kararla, bölümümüz bünyesindeki Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarına merhum hocamızın ismi verilerek, laboratuvar “Prof. Dr. Ahmet Refik Ersen Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı “ olarak anılmaya başlandı. Laboratuvarda uzmanlarımız tarafından yapılan deneyler ilgili ulusal ve uluslararası standartlara tam uygun olarak gerçekleştirilmekte, analiz sonuçları ilgili branşlardaki uzman ve akademisyenlerimiz tarafından yorumlanarak konservasyon raporları hazırlanmaktadır.