Mimar Sinan'ın İstanbul'daki Çinili Camileri

Mimar Sinan'ın İstanbul'daki Çinili Camileri'ni konu alan; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğretim üyelerinden sayın Prof. Dr. Suphi Saatçi ile Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Dr. Ör. Üyesi Latife Aktan Özel'in konuşmacı olduğu Betül Sayın'ın koordinatörlüğünde düzenlenen seminerlerin ilki 24 Şubat tarihinde geçekleştirilmiştir. Gelecek seminer tarihleri ise 24 Mart, 28 Nisan ve 26 Mayıs'tır.