I. Uluslararası Adbilim Sempozyumu

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öncülüğünde, Uluslararası Türk Akademisi ve Avrasya Terim Dergisi’nin katkılarıyla 22-24 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olan I. Uluslararası Adbilim Sempozyumu’na sayın hocamız Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin katılımlarını bilgilerinize sunarız.